LACASE DE CULT
Biserica Ortodoxă

Este un monument istoric, construită în anii 1815 - 1816 şi renovată în anul 1888 de ing. arh. Aurel Diaconovici, pictura murală fiind realizată în anul 1903.Dintre obiecle de valoare existente în acest lăcaş de credinţă se pot aminti „Evanghelia", tipărită la Viena în anul 1780, şi „Cartea Evangheliilor", tipărită la Sibiu în anul 1859.

Hram: Adormirea Maicii Domnului (15 august 2023)