ANUNTURI PUBLICE


ANUNT - Înscrierea datelor în registrul agricol în a cărui rază administrativteritorială îşi are domiciliul capul gospodăriei se face pe baza declaraţiei date pe propria răspundere de capul gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei care dispune de capacitate deplină de exerciţiu. Detalii aici.